Vi anvender cookies på www.citroen.dk og vores kampagnesites for at optimere hjemmesiden og dens funktionalitet. Vores cookies hjælper os derfor med at give dig så god en oplevelse som muligt, når du besøger vores hjemmeside.

Læs mere om cookies
Vil du downloade eller have tilsendt dokumentation?

Se vores store udvalg af bilbrochurer og tilbehørsbrochurer.

Luk

GENERELLE BETINGELSER FOR BRUGEN AF APPLIKATIONEN MYCITROEN WEB

1 - INDLEDNING

Applikationen MyCitroen WEB (herefter benævnt "Applikationen") er en gratis mobilapplikation, der er kompatibel med iOS 6 eller nyere versioner og med Android 2.3 eller nyere versioner og som er beregnet til brugernes personlige oplysninger.

Adgang og anvendelse af Applikationen er underlagt de generelle brugerbetingelser, der er nærmere beskrevet nedenfor (herefter "Generelle brugerbetingelser") samt de gældende love og/eller bestemmelser herfor. Tilslutning og adgang til Applikationen forudsætter, at brugeren uden forbehold accepterer samtlige bestemmelser i de Generelle brugerbetingelser.

2 - PUBLIKATION

Applikationen udgives af Automobiles Citroën, aktieselskab med en kapital på 159.000.000 euro, med hjemsted i 6 rue Fructidor, 75017 Paris, optaget i handels- og selskabsregistret i Paris, Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, under nummeret 642 050 199.

Publikationsdirektør: Linda Jackson
Ansvarlig for Applikationen: Emmanuel Houéry

Hostingudbyder af Applikationen:
Google Play og Apple Store

3 - ADGANG TIL APPLIKATIONEN

Applikationen er tilgængelig for personer, der er fyldt 18 år

For at kunne bruge Applikationen skal brugeren have en kompatibel smartphone, som anvender iOS 6 eller nyere eller Androïd 2.3 eller nyere, og af en CITROËN C4 Cactus, C4 Picasso eller Grand C4 Picasso med berøringsskærm, med forbehold for om brugerens telefon er kompatibel. Ved at indtaste bilens VIN-nr. i applikationen, kan du kontrollere, om telefonen er kompatibel.

Applikationen kan downloades på flere måder:
- Fra App Store til iOS (iTunes-konto nødvendig)
- Fra Google Play til Androïd (Gmail-konto nødvendig)

Brugeren skal ved første anvendelse af Applikationen indtaste VIN-nummeret (bilens stelnummer) til den bil, hvor han/hun ønsker at bruge Applikationen. Det anbefales, at denne handling foretages, mens bilen holder stille og før den overhovedet sættes i gang. Dernæst skal brugeren via Bluetooth oprette forbindelse til det udstyr, der findes i bilen for på den måde at oprette en sikker forbindelse mellem bilen og smartphonen.

Applikationen kan ikke oprette forbindelse til flere biler samtidigt. Hvis brugeren anvender Applikationen i en anden bil, slettes alle de informationer, der er hentet fra den første bil. I dette tilfælde vil brugeren blive bedt om at bekræfte.

Når brugeren efterfølgende vil anvende Applikationen, skal han/hun ganske enkelt sikre sig, at smartphones Bluetooth-funktion er aktiveret, før bilen sættes i gang.

 
4 - OPLYSNINGER OM APPLIKATIONENS INDHOLD

Applikationen gør det muligt at hente oplysninger over på brugerens smartphone fra den pågældende bil med berøringsskærm, hvilket giver mulighed for brug af følgende funktioner:

Aktionsradius: Brugeren kan mellem to køreture kontrollere brændstofmåleren og det resterende kilometertal, som bilen vil være i stand til at tilbagelægge.

Kørselsstatistik: Når brugeren ankommer til sit mål, kan han/hun få vist de vigtigste oplysninger om den seneste køretur (varighed, gennemsnitligt brændstofforbrug, tilbagelagt strækning).

Brændstofforbruget (i liter per 100 km) for en strækning på mindre end 1 kilometer er ikke repræsentativt og bliver ikke vist. Der kan derfor være forskel mellem det faktiske forbrug, og det der bliver vist. Under alle omstændigheder er angivelsen af brændstofforbruget kun vejledende.

Bemærk ligeledes, at strækninger på under 100 meter bliver ignoreret. Hvis der er mindre end 5 minutter mellem 2 køreture (mellem afslutningen på den første og begyndelsen på den næste), bliver de vist som én og samme køretur. Et symbol gør brugeren opmærksom på, at denne forbindelse svarer til sammenlægningen af to køreture.

Hvis brugeren foretager køreturene uden at være tilsluttet via Bluetooth, bliver de ikke-overførte køreture gemt (maksimalt 100) og overført til Applikationen, næste gang der oprettes forbindelse til den. Applikationen advarer brugeren om en eller flere gemte køreture via en besked på brugerens smartphone.

Vedligeholdelse og advarsler: Når køreturen er slut, modtager brugeren påmindelse om serviceeftersyn og advarsler om hændelser vedrørende bilen. Det drejer sig om advarsler om brug og/eller vedligeholdelse af bilen. Disse påmindelser og advarsler erstatter på ingen måde hverken indhold eller anvisninger i servicehæftet eller i brugervejledningen til bilen.

"Lokaliser min bil": Bilens GPS-adresse samt dato og klokkeslæt for hvor og hvornår bilen blev parkeret, overføres til smartphonen i det øjeblik, brugeren slukker motoren - under forudsætning af at smartphonens Bluetooth-funktion er aktiveret. Hvis brugeren ønsker at anvende funktionen "Lokaliser min bil", bliver bilens GPS-adresse overført til navigationsapplikationen, som er installeret på smartphonen og valgt af brugeren, hvorefter han/hun har mulighed for til fods at finde bilens nøjagtige placering. Denne funktion kan koste ekstra.
 I henhold til bestemmelserne i brugerens kontrakt med mobiludbyderen, kan brugeren blive opkrævet ekstra gebyrer. Brugeren skal i den henseende forhøre sig hos sin udbyder.

Funktionen "Lokaliser min bil" fungerer kun, hvis Applikationen er installeret og aktiveret, og hvis der er oprettet forbindelse til smartphonen. Funktionen virker kun, hvis bilen er udstyret med en berøringsskærm med navigation.

"Fortsæt navigationen": Rejsemålets GPS-adresse, som brugeren har indlæst i bilens navigationssystem, bliver overført til smartphonen i det øjeblik, brugeren slukker motoren - under forudsætning af at smartphonens Bluetooth-funktion er aktiveret. Hvis brugeren ønsker at anvende funktionen "Fortsæt navigationen", bliver rejsemålets GPS-adresse overført til navigationsapplikationen, som er installeret på smartphonen og valgt af brugeren, hvorefter han/hun kan gå derhen. Denne funktion kan koste ekstra.
 I henhold til bestemmelserne i brugerens kontrakt med mobiludbyderen, kan brugeren blive opkrævet ekstra gebyrer. Brugeren skal i den henseende forhøre sig hos sin udbyder.

Funktionen "Fortsæt navigationen" kan kun fungere, hvis Applikationen er installeret og aktiveret, og hvis der er oprettet forbindelse til smartphonen. Funktionen virker kun, hvis bilen er udstyret med en berøringsskærm med navigation.

På smartphones af mærket Apple kan de ovenfor beskrevne funktioner ligeledes anvendes ved tilslutning af et USB-kabel i bilen.
 
5 - IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Applikationen er beregnet til brugernes personlige oplysninger. Oplysningerne eller dele af disse, der vises i Applikationen, må ikke anvendes kommercielt uden skriftlig forhåndsgodkendelse fra Automobiles Citroën.

Automobiles Citroën informerer Applikationens brugere om, at en stor del af dens indhold:
1 - Er beskyttet af loven om ophavsret, f.eks. fotografier, artikler, tegninger, animationer, digitale lyd- og videooptagelser.
2 - Og/eller er beskyttet af design- og modelloven, hvilket især gælder de bilmodeller, der vises i Applikationen;
3 - Er beskyttet af varemærkeloven, hvilket især er tilfældet for mærkerne "CITROËN", "CHEVRON" (som repræsenterer logoet for Automobiles Citroën), det semi-figurative mærke "PSA PEUGEOT CITROËN" samt i særlig grad mærkerne for bilmodellerne.

Det således beskyttede indhold tilhører Automobiles Citroën, dets datterselskaber og/eller tredjeparter, som har givet AUTOMOBILES CITROËN tilladelse til at bruge det.

Følgelig er enhver gengivelse, visning, benyttelse, tilpasning, ændring, indarbejdelse, oversættelse, markedsføring, helt eller delvist, uanset måde, form og medium (papir, elektronisk, …) af hele eller dele af websiden ikke tilladt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Automobiles Citroën, med forbehold for undtagelserne anført i § L122.5 i den franske lov om immaterielle rettigheder (Code de la Propriété Intellectuelle), idet handlingen i modsat fald udgør en krænkelse af ophavsretten og/eller designloven og/eller varemærkeloven, hvilket straffes med tre (3) års fængsel og en bøde på 300.000 euro i tilfælde af krænkelse af ophavsretten og fire (4) års fængsel og en bøde på fire hundredetusinde euro (400.000 €) i tilfælde af krænkelse af varemærkeloven.

6 - ANVENDELSE AF PERSONOPLYSNINGER - DATA OG FRIHED

Brugeren informeres om, at brugen af Applikationen kræver indsamling af geolokaliseringsdata. Brugeren kan til enhver tid frakoble sin Smartphones geolokaliseringsanordning og/eller slette historikken for Applikationen.

 Applikationen kan bruge noget af den tilgængelige data i datapakken. Afhængig af brugerens aftale med mobiloperatøren, kan brugeren blive pålagt supplerende omkostninger. Det er brugerens ansvar at indhente oplysninger om dette hos sin mobiloperatør.

For at udføre de tjenester, som er beskrevet under punkt 4, indsamler og overfører køretøjet via Bluetooth forskellige oplysninger om køretøjet og dets brug til Applikationen. For hver køretur bliver følgende overført: Dato for turens begyndelse, kilometertal, brændstofforbrug, advarsler om bilen, bilens sidste GPS-position med dato og klokkeslæt samt GPS-positionen for det rejsemål, som brugeren har er angivet i bilens navigationssystem, samt datoen for turens afslutning. Ved at acceptere nærværende Generelle brugerbetingelser accepterer brugeren, at disse informationer bliver indsamlet og overført til Applikationen med henblik på at udføre de tjenester, som er beskrevet under punkt 4.

Brugerne informeres om, at oplysningerne, der vil kunne indsamles via Applikationen, indsamles af Automobiles Citroën og vil kunne anvendes af sidstnævnte, dets datterselskaber, dets salgsnet, enhver virksomhed, der tilbyder en tjeneste på vegne af Automobiles Citroën og/eller ethvert selskab, der tilhører samme koncern som Automobiles Citroën med henblik på fremsendelse af salgstilbud, undersøgelser og analyser.

Automobiles Citroën kan som led i dets aktivitet have behov for at videregive de indsamlede oplysninger til andre lande med henblik på ét af de formål, hvortil oplysningerne oprindeligt blev indsamlet, eller til formål, som deltagerne efterfølgende har givet samtykke til. Når disse oplysninger videregives til et andet land, træffer Automobiles Citroën samtlige nødvendige forholdsregler for at undgå ethvert tab. Oplysningerne videregives kun til lande, hvor der er garanteret et passende niveau for beskyttelse af persondata. Informationerne kan videregives til lande, der ikke er EU-medlemsstater.

I henhold til fransk lov nr. 78-17 af 6. januar 1978 vedrørende personoplysninger, data og frihed, som ændret, har enhver bruger ret til at se og korrigere sine oplysninger samt til at gøre indsigelse mod behandling af oplysningerne. Denne ret kan gøres gældende hos Automobiles Citroën, Kundeservice:
•  Pr. post til følgende adresse: Kundeservice Citroën Danmark, Sydhavnsgade 16, DK - 2450 København SV
• Via internettet på www.citroën.dk, under punktet "CITROËN OG DIG >  Kontakt os"

7 - SIKKERHED

- Ingen funktioner i Applikationen er tilgængelige under kørslen. Oplysningerne udlæses, når motoren slukkes.

- Brugeren forpligter sig ved anvendelse af Applikationen til at undlade enhver handling, der kan medføre virus og datafejl, funktionsforstyrrelser eller andet, som vil kunne påvirke funktionen i Applikationen eller de servere og tjenester, der er tilgængelige via Applikationen.

- Når det gælder anvendelsen af Applikationen eller af de servere og tjenester, der er tilgængelige via Applikationen, skal alle gældende nationale og internationale love og bestemmelser overholdes, herunder tredjemands rettigheder, og det må på ingen måde eller under nogen form være til skade for det image, Automobiles Citroën har.

8 - ANSVARSBEGRÆNSNING

- Brugeren benytter Applikationen helt på eget ansvar. Automobiles Citroën og dets datterselskaber kan ikke gøres ansvarlige for direkte eller indirekte skader såsom og i særlig grad materiel skade, tab af data og programmer eller for økonomiske tab som følge af anvendelsen af Applikationen eller den navigationsapplikation, der er installeret på brugerens smartphone.

- Automobiles Citroën henleder opmærksomheden på, at visse tjenester i Applikationen, kan være omfattet af særlige bestemmelser eller restriktioner og/eller forbud i visse lande.

- Applikationen er tilgængelig via Internettet. I den forbindelse skal det erindres, at Internettet er et åbent og uformelt net, som består af en sammenkobling af elektroniske netværk på internationalt plan. Administrationen af Internettet varetages ikke af nogen central enhed, og alle dele af dette net tilhører et uafhængigt, offentligt eller privat organ. Internettet fungerer således som et samarbejde mellem operatørerne på de forskellige netværk, uden at der foreligger forpligtelser mellem dem med hensyn til levering eller leveringskvalitet. Netværkene kan arbejde med forskellig transmissionskapacitet og med hver sin brugerpolitik. Ingen kan garantere, at Internettet samlet fungerer, som det skal. Følgelig påtager Automobiles Citroën sig intet ansvar for og yder ej heller nogen garanti i tilfælde af svigtende funktioner på Internettet (transmissionsforsinkelse eller enhver anden form for fejlfunktion).

Adgang til og anvendelse af Internettet forudsætter kendskab til og accept af Internettets data og begrænsninger, især vedrørende manglende beskyttelse af visse data mod evt. misbrug eller tyveri samt risikoen for at få en evt. virus som findes på netværket, tekniske ydelser, svartider for rådgivning, forespørgsler og overførsel af oplysninger, risici for afbrydelser og mere generelt risici forbundet med al opkobling til og overførsel på Internettet.

Automobiles Citroën kan heller ikke gøres ansvarlig, uden at denne liste er udtømmende, for bugs, datavirus, dataoverførslens pålidelighed, adgangstider, eventuelle restriktioner vedrørende adgang til Internettet eller til net, der er tilsluttet Internettet. Automobiles Citroën kan ikke gøres ansvarlig for afbrydelse af net, der giver adgang til Applikationen, helt eller delvist bortfald af adgangen til Applikationen der især skyldes teleoperatøren, i tilfælde af overførselsfejl eller problemer med sikkerheden under overførslen, eller i tilfælde af fejl ved brugerens modtagelsesudstyr eller telefonlinje.

9 - LUKNING ELLER AFBRYDELSE AF ADGANGEN TIL APPLIKATIONEN

Automobiles Citroën kan til enhver tid lukke, midlertidigt eller ej, for brugerens adgang til Applikationen, hvis brugeren bryder de Generelle brugerbetingelser, uden at der herved gives afkald på andre rettigheder og handlinger til fordel for Automobiles Citroën, eller hvis der opstår tekniske problemer i infrastrukturen, som anvendes til Applikationens funktion og vedligeholdelse.

10 - OPDATERING AF DE GENERELLE BRUGERBETINGELSER

Automobiles Citroën forbeholder sig ret til uden varsel at ændre og opdatere nærværende Generelle brugerbetingelser samt det indhold og de tjenester, der findes i Applikationen.

Alle disse ændringer gælder for brugerne, der bør læse nærværende Generelle brugerbetingelser, hver gang de logger på Applikationen. Brugeren anses for at acceptere den seneste version af de Generelle brugerbetingelser, hver gang brugeren logger på Applikationen.

11 - GÆLDENDE RET

Applikationen og de Generelle brugerbetingelser er underlagt fransk lovgivning med forbehold for lovvalgsreglerne. De er udarbejdet på fransk.

I tilfælde af tvister vedrørende fortolkningen eller anvendelsen af de Generelle brugerbetingelser er kun domstolene i Paris kompetente, medmindre andet er fastsat i lovgivningen.

Top