[cle1: REDIRECTION_DANS Lang:DA] [cle1: SECONDES Lang:DA]

Bæredygtig mobilitet à la Citroën

Bæredygtig mobilitet tager udgangspunkt i bæredygtig udvikling. Det drejer sig om emner, der er tilknyttede til transport og mobilitet i sin helhed.
Den primære målsætning er at reducere udledningen af drivhusgasser, forurening og gener.
Men det drejer sig også om at opfordre til ændrede rejsevaner.

Top