[cle1: REDIRECTION_DANS Lang:da] [cle1: SECONDES Lang:da]
Herobanner - Euro 6.2

Som ved de tidligere normer, blev der ved den seneste ændring fastsat grænseværdier for følgende forurenende stoffer i udstødningsgassen: NOx (kvælstofilter), CO (kulilte), partikler og uforbrændte kulbrinter. Til gengæld sætter normen ingen grænser for CO2-udledning.

Euro 6.2 normen har været i kraft siden september 2017 for alle nye biltyper, og fra september 2018 er den gældende for alle biltyper.
Euro 6.2 kaldes også Euro 6.d-TEMP. I janauar 2020 afløses den af Euro 6.3 normen, også kaldet Euro 6.d eller Euro 6.d full.

NYE MOTORER

OPFYLDER EURO 6.2 NORMEN

BlueHDi_625x400

Citroën har været på forkant med de nye normer, da vores modeller allerede er typegodkendt og er i overensstemmelse med den nye Euro 6.2 norm.

Motorisations-625x400-1

Når det gælder udledningen af Nox, er Citroëns biler med Euro 6.2 motorer, 3 år forud for de krav (RDE test), der træder i kraft til september 2020.

GPF_625x400

PureTech og BlueHDi motorerne af nyeste generation giver Citroën et forspring i forhold til de næste skærpelser af Euro 6 normen i 2020.

Couple2_625x400.

SAMTIDIG MED

EURO 6.2 NORMENS IKRAFTTRÆDEN

To nye godkendelsesprocedurer bliver obligatoriske fra 1. september 2018 : WLTP (Worldwide harmonized Light Vehicle Test Procedure) og RDE (Real Driving Emissions).
Som supplement til Euro 6.2 normen opfylder de 3 klare mål:
- at reducere CO2 udledningen, som er den primære drivhusgas med ansvar for klimaændringer,
- at gøre de muligt for kunderne bedre at kunne forudsige deres reelle brændstofforbrug på basis af bilens godkendelsesdata,
- at supplere målingerne på prøvebænk med tests foretaget under kørsel på vej for visse forurenende stoffers vedkommende (f-eks.: NOx).

ORDLISTE

Euro norm
Euro normer er EU's anti-forureningsnormer, som fastsætter grænseværdier for forurenende udledning fra biler under kørsel.
Euro 6.2 normen kaldes også Euro 6.d-TEMP. I januar 2020 efterfølges den af Euro 6.3 normen, også kaldet Euro 6.d eller Euro 6.d full. 
 
NOx, CO2, Partikler, CO: Kvælstofilter, Kuldioxid, Fine partikler, Kulilter
Dette er de primære forurenende stoffer i udstødningen fra forbrændingsmotorer, som EU-lovgivningen sætter maks. grænseværdier for.
 
WTLP : Worldwide harmonized Light vehicle Test Procedure
WLTP er en ny testprocedure, der gør det muligt at måle bilernes brændstofforbrug og udledning af CO2 og andre forurenende stoffer under forhold, der er mere repræsentative for reel kørsel end den gamle NEDC test. WLTP er en certificerings-test, der er obligatorisk for alle bilproducenter i Europa.
 
RDE : Real Driving Emissions
RDE er en ny test indført i Europa som supplement til WLTP. I modsætning til WLTP testen, som foregår på prøvebænk, udføres RDE tests ved kørsel på vej. Indtil videre måler RDE testen kun NOx udledning (diesel) og partikler (diesel og benzin).

Top