[cle1: REDIRECTION_DANS Lang:da] [cle1: SECONDES Lang:da]
resultats-semestriels-2014_

Bedre økonomiske resultater for første halvår

Første resultater af PSA Peugeot Citroën koncernens plan ”Back in the Race”.
Udfordringer i andet halvår.

PSA Peugeot Citroën koncernen har netop offentliggjort de økonomiske resultater for første halvår af 2014:

. Omsætningen for koncernen er 27,6 mia. euro, heraf 18,6 mia. euro for bilaktiviteterne. Den er stabil sammenlignet med første halvår af 2013.
. Stor forbedring af det operative resultat, som er 477 mio. euro, heraf 7 mio. euro for bilaktiviteterne.
. Positivt free cash flow på 1.514 mio. euro. Uden indtægter fra ejendomssalg (130 mio. euro) og uden udgifter til omstrukturering (283 mio. euro) er det operative free cash flow på 1.667 mio. euro.

Tallene afspejler de første resultater af strategiplanen ”Back in the Race”, hvor der fokuseres på ny positionering af bilmodellerne og forbedring af konkurrenceevnen, og det har betydet en sænkning af koncernens breakeven.
På markederne uden for Europa vokser salget i Kina, og koncernen har reduceret sine tab i Sydamerika og Rusland.
Der venter dog store udfordringer i andet halvår af 2014 med usikkerhed om markederne i udviklingslandene, uheldig udvikling i valutakurser, træg stigning i salget på det franske marked, udgifter til de nye Euro 6.2 emissionsnormer samt udfordringer i produktionen.

Ved fremlæggelsen af resultaterne udtalte topchefen for koncernen Carlos Tavares ”Det er takket være vore medarbejderes engagement i strategiplanen ”Back in the Race”, at vi nu kan høste de første resultater af vores omstillingsproces. Ikke desto mindre er det vigtigt, at vi fortsat fokuserer på at gennemføre planen og på at genoprette koncernens økonomiske situation og konkurrenceevne”.

I første halvår af 2014 blev koncernens omsætning som nævnt på 27,6 mia. euro, heraf 18,6 mia. euro for bilaktiviteterne, og på niveau med første halvår af 2013. De positive følger af produkt-mix og prispositionering kunne dog ikke opveje den uheldige udvikling i valutakurserne.

Det operative resultat blev på 477 mio. euro, hvilket er en markant fremgang i forhold til samme periode sidste år, hvor det blev – 100 mio. euro. Takket være interessen for de nye modeller hos de tre mærker Peugeot, Citroën og DS og prispositioneringen blev det for bilaktiviteterne 7 mio. euro mod – 538 mio. euro sidste år. En anden vigtig faktor for det gode resultat er den fortsatte reduktion af de faste omkostninger. Fremgangen opvejer følgerne af valutakursernes uheldige udvikling på – 251 mio. euro. Hvis man medregner pro forma resultaterne fra de to joint-ventures i Kina DPCA og CAPSA ville det give et operativ resultat på 128 mio. euro.

Nettoresultatet for første halvår 2014 er – 42 mio. euro, og det er en klar forbedring i forhold til - 433 mio. euro sidste år.

Ultimo juni 2014 er koncernens samlede nyvognslager på 406.200 biler, da det er reduceret med 30.400 sammenlignet med 2013.

Nettoresultatet for produktion og salg pr. 30. juni 2014 er 224 mio. euro, hvilket er en klar forbedring i forhold til en gæld på 4.181 mio. pr. 31. december 2013. Det omfatter 2.916 mio. euro fra kapitalforøgelsen i april og maj 2014.

Koncernens likviditet er på 15.024 mio. euro, hvor de 4.150 mio. euro er fornyet kredit, og hvor de tilsvarende tal pr. 31. december 2013 var 10.140 mio. euro og 3.550 mio. euro.

Forecast

I Europa forventer koncernen, at bilsalget vil vokse med 3 %. Uden for Europa forventes det at vokse med godt 10 % i Kina, og at falde med 7 % i Sydamerika med 10 % i Rusland.

Koncernen har som mål et positivt free cash flow senest i 2016, og et free cash flow kumuleret på 2 mia. euro i perioden 2016 – 2018. Målet for den operative margin er 2 % i 2018, og 5 % for perioden 2019 – 2023.

Top