INFORMATION IFM. COVID-19. CITROËN-FORHANDLERNE FØLGER
SUNDHEDSMYNDIGHEDERNES RETNINGSLINJER, SÅ DU KAN TRYGT KIGGE FORBI.

Læs mere

[cle1: REDIRECTION_DANS Lang:da] [cle1: SECONDES Lang:da]
PSA Gruppen tre m

God start for PSA Gruppens strategiplan "Push to Pass"

PSA Gruppens økonomiske resultater for første halvår af 2016 ... god start for strategiplanen «Push to Pass» med ny rekord i operativ margin

• 6,8 % i operativ margin (1) for bilaktiviteterne og 5,1 % for Faurecia

• Fordobling af nettoresultatet til 1.2 mia. euro

• Free cash flow på 1.8 mia. euro (2)

• Gennemførelsen af strategiplanen «Push to Pass» er igang med en produktoffensiv og udbygning af aktiviteterne uden for Frankrig. PSA Gruppen er gearet til at fortsætte en rentabel vækst.

Koncernens omsætning i årets første halvår beløber sig til 27.779 mio. euro mod 28.036 mio. euro i samme periode af 2015 (efter fradrag ifølge IFRS5) svarende til en fremgang på 2,4 % ud fra en fast valutakurs.

For bilaktiviteterne alene er omsætningen på 19.190 mio. euro (svarende til en fremgang på 2,5 % (3) takket være god efterspørgsel på modellerne og «pricing power» strategien. Som følge af en ugunstig udvikling i valutakurserne, er omsætningen gået 1,1 % tilbage.

Det operative resultat er 1.830 mio. euro, hvilket er en stigning på 32 % i forhold til samme periode sidste år. For bilaktiviteterne alene er det vokset med 34 % til 1.303 mio. euro takket være et større salg (4) og reduktion af de faste udgifter samt produktionsomkostningerne.

For første halvår af 2016 er PSA Gruppens konsoliderede nettoresultat på 1.383 mio. euro, hvilket er en fremgang på 663 mio. euro.

Ultimo juni 2016 udgjorde det samlede vognlager 399.000 biler, hvilket er 8.000 mere end på samme tidspunkt sidste år.

I første halvår af 2016 solgte PSA Gruppen ialt 1.544.204 person – og varebiler (incl. knock down) på verdensplan. Salget gik frem med 7,4 % på det europæiske marked til over en million biler. I Kina faldt det dog med 19,4 % til 297.000 biler, og koncernen iværksætter derfor en offensiv i årets anden halvdel og planlægger at lancere fem SUV på det kinesiske marked i perioden frem til og med 2018.

Markedsforecast 2016
Koncernen forventer, at det europæiske bilmarked for 2016 vil stige med 4 % og det kinesiske med 8 %. Derimod forventes markedet i Sydamerika at falde med 12 % og med 15 % i Rusland.


Operativt forecast
Strategiplanen «Push to Pass» har følgende operative mål for de kommende år:

• en operativ margin for bilaktiviteterne på 4 % som et gennemsnit i perioden 2016 – 2018 og et mål på 6 % i 2021
• en vækst i koncernens omsætning på 10 % i 2018 (3) og yderligere 15 % i 2021(3).


(1) Operativ margin i forhold til omsætningen
(2) I første halvår af 2016, for produktions- og salgsaktiviteter
(3) Ud fra fast valutakurs (2015)
(4) Ekskl. Kina

Top