[cle1: REDIRECTION_DANS Lang:da] [cle1: SECONDES Lang:da]

NYE TYPEGODKENDELSESPROCEDURER

C3 AirCross

Den nye internationale typegodkendelsesprocedure for biler, WLTP, sikrer forbrugs- og emissionstal, der ligger meget tættere på reelle kørselsforhold.

Citroën havde allerede inden implementeringen af den nye typegodkendelsesprocedure indført en række nye teknologier på deres biler, og var derfor helt klar til den nye godkendelsesprocedure, da den trådte i kraft for alle personbiler 1. september 2018.

DEN NYE WLTP PROCEDURE

WLTP definerer en ny testcyklus og testprocedure for måling af brændstofforbrug og udledning af CO2 og andre forurenende stoffer for lette køretøjer* under standardiserede forhold (på laboratorium).

WLTP træder i kraft 1. september 2018 for alle nye personbiler, og 1. september 2019 for lette varebiler.

* Personbiler og lette varebiler < = 3,5 tons
Essais PEMS 3
Banc Moteur

DE NEDC A WLTP

WLTP har til formål at sikre et mere retvisende billede af bilens reelle kørselsmønster og teknologier ved typegodkendelsen.

Den indeholder strengere testbetingelser og et mere dynamisk kørselsmønster end den tidligere NEDC-cyklus fra 90'erne. Den er baseret på reelle kørselsforhold, mens NEDC var baseret på et teoretisk kørselsmønster.
WLTP sikrer desuden mere præcise værdier, da den tager højde for den enkelte bils specifikationer, inklusive alt udstyr, som kan have stor indflydelse på brændstofforbruget og CO2-emissionen.

WLTP TESTBETINGELSER

Berlingo Combine

Hastighed

WLTP testcyklussen udføres ved højere hastighed: 46,5 km/t i gennemsnit, mod 34 km/t for NEDC.

Route

Distance

WLTP testcyklussens distance er 23 km, mod 11 km for NEDC.

Montre

Cyklussens varighed

WLTP testcyklussen er længere: 30 minutter i stedet for 20 minutter for NEDC.

Racing

Kørsel

WLTP testcyklussen er mere dynamisk. Der er flere accelerationer og nedbremsninger og den er dermed mere realistisk.

C4 Cactus

Udstyr

I målingerne tages der højde for udstyrets vægt,  som kan variere fra bil til bil.

CITROËN OG WLTP

Citroën indførte en række teknologiske løsninger (SCR på dieselversioner og partikelfilter på benzinversioner) på deres biler allerede inden, de nye regler trådte i kraft, og var derfor helt klar til den nye WLTP typegodkendelsesprocedure, som ligger tættere op ad forbrugernes reelle kørselsmønster.

For at informere kunderne bedst muligt har Citroën siden 2016 publiceret forbrugstal på alle modeller på deres site. Og siden marts 2018 har de publiceret NOx-emmisionstal målt under reelle kørselsforhold, ifølge en måleprocedure udviklet i samarbejde med organisationerne T&E og FNE og certificeret af en uvildig ekstern virksomhed (Bureau Veritas).
Extérieur

RDE - REAL DRIVING EMISSIONS

Berlingo VU

Ifølge WLTP proceduren skal bilproducenterne fra september 2018 foretage emissionsmålinger under reelle kørselsforhold på vej - den såkaldte RDE-test. Dette gælder for alle biler solgt i EU, Schweiz, Tyrkiet, Norge, Liechtenstein, Israel og Irland.

Citroën udfører denne type tests ved hjælp af et PEMS-system.

RDE TEST

En RDE test foretages ved kørsel på almindelig vej i en bil forsynet med PEMS-måleudstyr. Under kørslen foretages der en konstant måling af udledningen af de primære forurenende stoffer (NOx og fine partikler).
De indsamelde data analyseres for at kontrollere, om kørslen opfylder RDE testens krav, og at udledningen ligger inden for de tilladte grænseværdier.
Essais PEMS 2

TIDSPLAN FOR IKRAFTTRÆDELSE

WLTP-proceduren erstatter officielt NEDC-proceduren i september 2018 for personbiler og i september 2019 for lette varebiler. 

Kalender-WLTP

ORDLISTE

FAQ

Top