[cle1: REDIRECTION_DANS Lang:da] [cle1: SECONDES Lang:da]

HÅNDTERING AF MILJØMÆSSIGE UDFORDRINGER

FRA KONCEPT TIL GENVINDING

Fra det øjeblik bilerne bliver designet og til hvert trin i deres livscyklus, gør Citroën så meget som muligt for at begrænse bilernes påvirkning af miljøet: Styring af brændstofforbrug, CO2-udslip og udledning af forurenende stoffer, fornuftig anvendelse af naturressourcer, større genanvendelighed, mv.


Citroën har forpligtet sig til:

 • At være på forkant med hensyn til miljømæssige spørgsmål lige fra designfasen af deres produkter og tjenester.
 • At iværksætte den cirkulære økonomis principper med bl.a. genanvendelse og genvinding af materialer.
DESIGN
DESIGN

Det miljøvenlige design er med til at sikre vores fremskridt inden for bæredygtig mobilitet, som skal stemme overens med miljølovgivningen. Hos Citroën viser det sig ved, at en stor mængde forskning og nytænkning er bevilget clean-teknologi og grønne materialer.

PRODUKTION
PRODUKTION

Til at producere lav-emissions-biler råder Citroën over et produktionsapparat, der vil kunne klare deres egne påvirkninger af miljøet og være i stand til at imødekomme større miljømæssige udfordringer.

GENVINDING / BORTSKAFFELSE
GENVINDING / BORTSKAFFELSE

Citroën bestræber sig på at øge effektiviteten i genvindingsprocessen ved at anvende produkter, der lige fra begyndelsen er bæredygtige. Formålet er ligeledes at reducere mængden af affaldsprodukter under fremstillingen af en bil, dens anvendelse og indtil den skal bortskaffes/genvindes.

DESIGN

 • REDUKTION AF BRÆNDSTOFFORBRUG OG EMISSIONER

 • ANVENDELSE AF GRØNNE MATERIALER

Superposition-Conception_DSK_1500x600

REDUKTION AF BRÆNDSTOFFORBRUG OG EMISSIONER

Citroën har en bred vifte af teknologiske løsninger med henblik på at reducere brændstofforbrug og forurenende emissioner. De nye fremtidige el- og hybridmotorer gør det muligt for Citroën at tilbyde endnu mere miljøvenlige biler.
2colonnes-Conception2_625x400

ENDNU MERE EFFEKTIVE MOTORER

Citroën arbejder hele tiden på at optimere de termiske drivlinjer benzin og diesel, hvilket bl.a. inkluderer Stop & Start-funktioner samt partikelfilter- og SCR-teknologier.

2colonnes-Conception1_625x400

HØJTYDENDE AUTOMATGEARKASSER

Citroën tilbyder et udvalg af højtydende automatgearkasser herunder en 8-trins automatgearkasse (EAT8), som gør det muligt at reducere bilens brændstofforbrug drastisk samtidig med, at føreren opnår kørekomfort på højeste niveau.

2colonnes-Conception3_625x400

EL-BILER

Der findes endnu ingen Citroën el-biler i Danmark. I dag markedsføres der dog tre 100% el-drevne biler i verden: C-Zero, Citroën Jumper og varebilen Citroën Berlingo van. (OBS! ER DET KORREKT, HVAD VI SKRIVER HER?)

2colonnes-Conception7_625x400

HYBRIDBILER

Citroëns nye SUV, der blev lanceret i november 2019, C5 Aircross Hybrid er hjørnestenen i Citroëns elektrificeringsstrategi. 

Eng-electrification

ANVENDELSE AF GRØNNE MATERIALER

EN PROAKTIV TILGANG

De "grønne materialer" er opdelt i tre grupper:

 • Genanvendte plastikmaterialer
 • Naturmaterialer (træ, vegetabilia (planter), etc.)
 • Biobaserede materialer (polymere fra vedvarende ressourcer i stedet for petrokemikalier). 
 • To vigtige fordele ved at anvende dem:

Reducerer anvendelsen af plastik baseret på fossile brændstoffer.

Favoriserer udviklingen af anlæg til genvinding af plastikmaterialer ved at øge deres produktion.

Materiaux-verts1_625x400

PRODUKTION

 • MILJØPOLITIK PÅ VORES FABRIKKER

 • ISO 14001 CERTIFICERING

 • BEVARELSE AF DE NATURLIGE MILJØER

Superposition-Production_DSK_1500x600

MILJØPOLITIK PÅ VORES FABRIKKER

Citroën imødekommer de miljømæssige udfordringer ved at:

 • Bidrage i kampen mod den globale opvarmning.
 • Begrænse forureningen i havene og atmosfæren.
 • Bevare de naturlige miljøer, biodiversitet og at begrænse anvendelsen af de naturlige kilder, især vand.
 • Reducere produktionen af affald og ved at genanvende det.
1ColonneMixte-Production1_625x400

ISO 14001-CERTIFICERING

Certificeringsprocessen,der har været i gang i mere end ti år, er blevet en succes på vores fabrikker, som i dag alle er ISO 14001-certificerede.

Denne norm fra 1996 gør det nødvendigt at etablere metoder til overvågning, kontrol og måling af processernes indvirkninger på miljøet. For at opnå dette er det nødvendigt at gennemføre en passende uddannelse af hele personalet.

BEVARELSE AF DE NATURLIGE MILJØER

Foret_400x300

Vores produktionsanlæg bestemmer stort set selv, hvordan de forvalter biodiversiteten.

Plantation_400x300

Genetablering af områder ved at plante lokale træsorter er et initiativ, der kommer fra vores fabrikker.

Ecopaturage_400x300

Udlægning til græsningsarealer er et andet initiativ som kommer fra vores industrivirksomheder.

GENVINDING / BORTSKAFFELSE

 • ETABLERING AF LUKKEDE KREDSLØB FRA DEN CIRKULÆRE ØKONOMI

 • BÆREDYGTIG UDVIKLING FRA DESIGNFASEN

 • ANVENDELSE AF GENBRUGSMATERIALER

 • GENANVENDELSE OG BORTSKAFFELSE AF BILER

 • GENVIND DIN CITROËN

Superposition-Recyclage_DSK_1500x600

ETABLERING AF KREDSLØB I DEN CIRKULÆRE ØKONOMI

Det er Citroëns mål at kunne  genvinde 100% af alle deres biler, når de er udtjente. Derfor har man foretaget en undersøgelse af en bils livscyklus. Den består i at måle alle bilens påvirkninger af miljøet, fra designfase til bortskaffelse, hvilket gør det muligt bedre at kunne vælge fremtidige materialer til bilproduktion.

BILERS LIVSCYKLUS

Udvikling
 • Vurdering af livscyklusser
 • Valg af bæredygtige materialer

 • Produktion
 • Anvendelse af genbrugsmaterialer

 • Anvendelse
 • Styring og bortskaffelse af affald på det autoriserede værksted
 • Genbrug og renovering af reservedele

 • Tilbagekøb
 • Tilbagekøb af biler
 • Fjernelse af forurening og forbehandling
 • Anvendelse af EU direktiv
 • LIfe-cycle
  1ColonneMixte-Conception_625x400

  BÆREDYGTIG UDVIKLING FRA DESIGNFASEN

  For at sikre at alle Citroëns produkter imødekommer kravene om genvinding og bortskaffelse, følger forskning- og udviklingsafdelingerne alle gældende procedurerne vedrørende dette. De anvendes også af leverandørerne og hjælper os med at analysere bildele og komponenter med hensyn deres genvind, bortskaffelse og mulig genanvendelse.
  De anvendes også af leverandørerne og hjælper os med at analysere bildele og komponenter med hensyn deres genvind, bortskaffelse og mulig genanvendelse.

  Betingelserne for et bæredygtigt design er:
 • Et valg af bæredygtige materialer
 • Et design der bygger på fjernelse af forurening
 • Et design der bygger på bortskaffelse
 • ANVENDELSE AF GENBRUGSMATERIALER

  EN LANG TRADITION

  1ColonneMixte-Conception1_625x400

  Genbrugsprodukterne har samme tekniske specifikationer som de nye produkter. Deres lange levetid garanterer kvalitet og optimale ydelser. 

  1ColonneMixte-Conception2_625x400

  På grund af deres meget høje kvalitetsniveau kan de grønne materialer nu anvendes overalt i en Citroën.

  MILJØSTYRING AF UDTJENTE BILER

  7 TRIN TIL AT GENVINDE/BORTSKAFFE EN BIL

  For mere end femten år siden etablerede Citroën en organisation til at håndtere indsamling og behandling af udtjente biler under bedre miljømæssige forhold. Genvinding/bortskaffelse betår af 7 trin.

  Un_120x120

  Tilbagekøb
  Sidste ejer opretter digital skrotningsgodkendelse hvorefter bilen afleveres til valgte ophugger under Dansk Bil-retur. Ophugger bekræfter digitalt ophugningen af bilen, hvorefter skrotningskompensationen udbetales til sidste ejers NemKonto

  Deux_120x120

  Forbehandling og fjernelse af forurening
  Batteri og dæk afmonteres. Bilens airbags frakobles. Vores partner fjerner derefter det resterende brændstof og bilens øvrige væsker: Motorolie, gearolie, bremsevæske og klimaanlæggets kølemiddel. Dette forurenende affald genvindes 100% i hver deres specifikke behandlingsanlæg.

  TRois_120x120

  Afmontering til genanvendelse
  Næste trin består i at afmontere mekaniske eller karrosseridele, elektriske eller elektroniske komponenter med henblik på at genanvende dem som brugte dele eller at istandsætte dem igen. Selvom de er økonomisk bæredygtige, indsamles materialer som plast og glas også på dette trin med henblik på genvinding.

  Quatre_120x120

  Oplagring
  Materialer, der er farlige for miljøet indsamles og sendes til virksomheder, der er specialiseret inden for genvinding eller bortskaffelse af affald.

  Cinq_120x120

  Knusning
  Bilskrogene, der er blevet renset for forurening, sendes i en knusemaskine, der knuser dem til småstykker på et par cm. Herefter gennemgår de den første magnetiske sortering for at indsamle jernmetallerne (stål).

  Six_120x120

  Efter knusning
  Det resterende knuste materiale sorteres automatisk ud fra fysiske egenskaber, for at separere forskellige materialefragmenter.

  Sept_120x120

  Genvinding, indsamling og affaldsdeponering
  Når de først er sorteret, genvindes disse materialefragmenter (metaller sendes til stålværker/metalindustrien og visse plasttyper sendes til plastindustrien) eller omdannes til energi (cementfabrik, varmeværker, elværker, mv.). Med denne industriproces er det altså muligt at genanvende, genvinde og oparbejde mere end 95% af en bils vægt. Hermed er restaffaldet, der skal sendes til speciel affaldsdeponering, blevet reduceret meget kraftigt.

  1ColonneMixte-Recyclage_625x400

  GENVIND DIN CITROËN

  VORES TILBAGEKØBSPROGRAM VEDRØRENDE UDTJENTE BILER

  Når din Citroën er udtjent, modtager vi den uden beregning til skrotning. Vi sikrer således en gratis, certificeret og miljørigtig ophugning af din bil, når tiden kommer.

  Læs mere på De Danske Bilimportøres hjemmeside og få samtidig videre adgang til skrotningsordningens hjemmeside.  DDB
  Top