INFORMATION IFM. COVID-19. CITROËN-FORHANDLERNE FØLGER
SUNDHEDSMYNDIGHEDERNES RETNINGSLINJER, SÅ DU KAN TRYGT KIGGE FORBI.

Læs mere

[cle1: REDIRECTION_DANS Lang:da] [cle1: SECONDES Lang:da]

INNOVATION OG MILJØVENLIG TEKNOLOGI

Helt fra begyndelsen af designprocessen og gennem hele bilens livscyklus stræber Citroën efter at begrænse bilens belastning af miljøet.

Citroën har valgt en bæredygtig tilgang til design og forsøger på denne måde at være på forkant med bæredygtig mobilitet ved at stræbe efter mere end blot overholdelse af miljøbeskyttelseslovgivningen.

Citroën fokuserer en betydelig del af sin forskning og udvikling på miljøvenlig teknologi, som har til formål at mindske bilernes belastning af miljøet.

Reduceret brændstofforbrug og mindre udledning af forurenende stoffer

Citroën gør brug af en bred vifte af højteknologiske løsninger til at reducere både brændstofforbruget og udledningen af forurenende stoffer.

Forbrændingsmotorer

Citroën - Bæredygtig udvikling - Forbrændingsmotorer

Citroën bestræber sig løbende på at optimere forbrændingsmotorerne, både til benzin og diesel, (f.eks. ved at fremme brugen af Stop&Start-systemer).

Hybridteknologi

Citroën - Bæredygtig udvikling - Hybridteknologi

Med den fuldhybride Hybrid4-motor forener Citroën HDi-dieselmotorernes ydelse med elmotorernes gode egenskaber.a

Elbiler

Citroën - Bæredygtig udvikling - Elbiler

Citroën C-ZERO og Citroën Berlingo Electric – varebilmodellerne – er udstyret med helt elektriske motorer for at fremme bæredygtig bykørsel.

Miljøvenlige materialer

Begrebet "miljøvenlige materialer" omfatter tre slags materialer:

 • Genbrugsplast
 • Naturlige materialer (træ, plantefibre osv.) 
 • Biobaserede materialer (polymerer, der er fremstillet af vedvarende og ikke-petrokemiske ressourcer)

Disse materialer har en række fordele, idet de :

 • reducerer brugen af plast fremstillet på basis af fossilt brændstof.
 • fremmer genbrug af plast ved at skabe nye anvendelsesområder.

I 2008 iværksatte Citroën et ambitiøst initiativ, som har øget andelen af miljøvenlige materialer. I 2012 udgjorde de ca. 20 % af den samlede vægt af polymererne på virksomhedens køretøjer, sammenlignet med gennemsnitligt 6 % i 2007.

750x423_citroen-materiaux-verts_v2

Citroën DS5, et praktisk eksempel

Bæredygtig udvikling - Citroën DS5, et praktisk eksempel
 • 19 % af de 270 kg polymerer (ekskl. dæk) på Citroën DS5 består af miljøvenlige materialer.
 • 30 % af de miljøvenlige materialer er naturlige, og 70 % er genbrugsmaterialer.
 • Eksempelvis er sæderne fremstillet af hørfiberforstærket polypropylen, og lygtehusene, luftdyserne på instrumentbrættet og luftfilterhuset er lavet af genbrugt polypropylen.

MILJØPOLITIK PÅ VORES FABRIKKER

For at kunne bygge køretøjer med lav CO2-udledning har Citroën brug for et produktionsnetværk, som selv kan forvalte belastningen af miljøet og tage hånd om de vigtigste miljømæssige aspekter:

 • Bekæmpe drivhuseffekten
 • Begrænse mængden af forurening, blandt andet af vandet og luften
 • Beskytte naturen og den biologiske diversitet samt mindske brugen af naturlige ressourcer, hovedsagligt vand
 • Reducere mængden af affald og indføre en mere effektiv genvinding af affaldet

ISO 14001-certificering

Certificeringsprocessen blev indført for over ti år siden og er nu fuldt udviklet. På nuværende tidspunkt har alle fabrikker opnået IS 14001-certificering.

Denne standard blev indført i 1996 og indebærer implementering af foranstaltninger til overvågning, kontrol og registrering af processernes påvirkning af miljøet.

Til dette formål skal alle medarbejdere gennemgå den nødvendige uddannelse for at kunne anvende denne standard.

Citroën - Bæredygtig udvikling - ISO 14001-certificering

Miljøbeskyttelse

Alle Citroën-fabrikker er i vidt omfang uafhængige, hvad angår implementeringen af den rette metode til beskyttelse af den lokale biodiversitet. Et par eksempler:

 • I Rennes (Frankrig) og Madrid (Spanien) fortsætter man med at gøre status over blomsterbestanden for at kunne tilpasse administrationen af grønne områder.
 • I Porto Real (Brasilien) og Sochaux (Frankrig) har man genindvundet land for at plante hjemmehørende træer.
 • Skovene omkring fabrikkerne i La Ferté Vidame og Belchamp står under bæredygtigt tilsyn og har opnået PEFC-certificering (Pan-European Forest Certification).
 • Sevel Nord (Frankrig) arbejder på gennemførelsen af et initiativ til at opstille 45 bistader. Det er et fremragende bevis på tilstanden af de naturlige omgivelser i og omkring fabrikken.
Citroën - Bæredygtig udvikling - Miljøbeskyttelse

Miljøledelse

Citroëns netværk arbejder hen imod miljøledelse ud fra tre vigtige kriterier:

 • Sortering i forbindelse med genvinding og indsamling af affald fra netværket ved hjælp af godkendte organisationer
 • Overholdelse af gældende lovgivning i overensstemmelse med både nationale og europæiske bestemmelser
 • Sporbarhed for at kunne spore affaldet og sørge for, at det genbruges korrekt
Citroën - Bæredygtig udvikling - Miljøledelse

Indsamling og administration

Citroën - Bæredygtig udvikling - Indsamling og administration

For mere end femten år siden oprettede Citroën netværk en organisation til indsamling og forarbejdning af udtjente køretøjer som led i en miljøvenlig tilgang.
Indsamlingen og sorteringen af affald fra vedligeholdelse og reparationer organiseres i overensstemmelse med metoder til administration af udtjente produkter.

Rensning

Citroën - Bæredygtig udvikling - Rensning

Der tages højde for rensningen af udtjente køretøjer ved udformningen af alle køretøjer, som kvantificeres med henblik på deres egnethed til rensning.
For eksempel forsynes det laveste punkt på tanken med et mærke for at lette aftapningen.
Og på samme tid udvikler Citroëns ingeniører en afmonteringsprocedure for alle dele, der skal afmonteres på de forskellige stadier af rensningen.

Top