INFORMATION IFM. COVID-19. CITROËN-FORHANDLERNE FØLGER
SUNDHEDSMYNDIGHEDERNES RETNINGSLINJER, SÅ DU KAN TRYGT KIGGE FORBI.

Læs mere

[cle1: REDIRECTION_DANS Lang:da] [cle1: SECONDES Lang:da]

Persondatapolitik

Indhold

Denne persondatapolitik har til formål at oplyse dig om hvilke op lysninger vi behandler om dig, og hvad dine rettigheder i den forbindelse er. Vi opfordrer dig derfor til at gennemlæse politikken og gøre dig bekendt med behandlingen.

For en let og overskuelig tilgang, kan du i indholdsfortegnelsen klikke på den behandlingsaktivitet du ønsker at vide mere om behandlingen af.

Kontaktoplysninger

K.W. Bruun Import A/S

Hovedvejen 1

2600 Glostrup

E-mailadresse: gdpr@citroen.dk

Vi er som Importør af Citroën en del af Interdan koncernen og dataansvarlig for dine data, vi behandler dem i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning, herunder inden for de rammer, der er beskrevet herunder. Vi modtager generelt kun data du selv har oplyst til forhandleren eller direkte til os eller fra offentlige myndigheder.

Behandling af dine oplysninger

Prøvekørsel

Du kan som kunde have booket en prøvekørsel via vores hjemmeside eller besøgt vores forhandlere og samtidig have givet samtykke til markedsføring.

Formål: At eventuelt sende dig markedsføringsmateriale, såfremt du har samtykket til dette

Kategori: Almindelige personoplysninger: navn, e-mailadresse, telefonnummer

Kilde: Forhandleren du har besøgt

Behandlingsgrundlag: Artikel 6, stk. 1 litra f

Videregivelse*: Internt i koncernen

Opbevaring: Slettes efter 3 mdr. når det ikke har været brugt i 12 mdr.

 

Formål: At give forhandleren besked om din booking

Kategori: Almindelige personoplysninger: navn, e-mailadresse, telefonnummer.

Kilde: Den registrerede selv

Behandlingsgrundlag: Artikel 6, stk. 1 litra b

Videregivelse*: Forhandleren du har valgt

Opbevaring: Slettes 6 mdr. fra afgivelse

Tilbud

Når du henvender dig hos en forhandler og får et tilbud

Formål: At eventuelt sende dig markedsføringsmateriale, såfremt du har samtykket til dette

Kategori: Almindelige personoplysninger: navn, e-mailadresse, telefonnummer

Kilde: Forhandleren du har besøgt

Behandlingsgrundlag: Artikel 6, stk. 1 litra f

Videregivelse*: Internt i koncernen

Opbevaring: Slettes efter 3 mdr. når det ikke har været brugt i 12 mdr.

 

Køb af bil

Når du køber en bil hos en forhandler – både ny og brugt

Formål: At sende kundetilfredshedsundersøgelser og forbedre vores og forhandlerens kundeservice

Kategori: Almindelige personoplysninger: navn, e-mailadresse, telefonnummer

Kilde: Forhandleren du har besøgt

Behandlingsgrundlag: Artikel 6, stk. 1 litra f – vores interesse i at forbedre forretningen ift. hensynet til den registreredes frihedsrettigheder

Videregivelse*: Internt i koncernen og databehandler AG analytics

Opbevaring: Slettes efter 12 mdr.

 

Formål: At kunne fakturere dig for serviceaftalen (såfremt en sådan er indgået)

Kategori: Almindelige personoplysninger: navn, e-mailadresse, telefonnummer, adresse, CPR-nummer, bankoplysninger

Kilde: Forhandleren du har besøgt

Behandlingsgrundlag: Artikel 6, stk. 1 litra b

Videregivelse*: Internt i koncernen

Opbevaring: Fakturagrundlag slettes efter 5 år fra udgangen af indeværende regnskabsår, øvrig data slettes umiddelbart efter aftalens udløb

 

Formål: At kunne dokumentere bogføring overfor relevante myndigheder

Kategori: Almindelige personoplysninger:

Med serviceaftaler: navn, e-mailadresse, telefonnummer, adresse, CPR-nummer, bankoplysninger,

Uden serviceaftale: registrerings- og stelnummer

Kilde: Forhandleren du har besøgt

Behandlingsgrundlag: Artikel 6, stk. 1 litra c

Videregivelse*: Internt i koncernen

Opbevaring: Fakturagrundlag slettes efter 5 år fra udgangen af indeværende regnskabsår, øvrig data slettes umiddelbart efter aftalens udløb

 

Formål: At eventuelt sende dig markedsføringsmateriale, såfremt du har samtykket til dette

Kategori: Almindelige personoplysninger: navn, e-mailadresse, telefonnummer

Kilde: Forhandleren du har besøgt

Behandlingsgrundlag: Artikel 6, stk. 1 litra f

Videregivelse*: Internt i koncernen

Opbevaring: Slettes efter 3 mdr. når det ikke har været brugt i 12 mdr.

 

Formål: At kunne overholde vores forpligtelser i serviceaftale (såfremt en sådan er indgået)

Kategori: Almindelige personoplysninger: navn, e-mailadresse, telefonnummer, adresse, CPR-nummer, bankoplysninger

Kilde: Forhandleren du har besøgt

Behandlingsgrundlag: Artikel 6, stk. 1, litra b

Videregivelse*: Internt i koncernen

Opbevaring: Umiddelbart efter serviceaftalen er udløbet

 

Formål: At kunne opretholde garantien og reklemationsretten, samt kunne servicere den til enhver tid registrerede ejer af bilen

Kategori: Almindelige oplysninger: stelnummer- og registreringsnummer

Kilde: Forhandleren du har besøgt eller offentlige myndigheder

Behandlingsgrundlag: Artikel 6, stk. 1, litra b

Videregivelse*: Internt i koncernen og til producenten ved behov læs mere her I nogle tilfælde forhandleren

Opbevaring: Slettes ved omregistrering eller efter det antal år garantien dækker + 6 mdr.

 

Værkstedsbesøg

Når du besøger vores værksteder med din bil

Formål: At sende kundetilfredshedsundersøgelser og forbedre vores og forhandlerens kundeservice

Kategori: Almindelige personoplysninger: navn, e-mailadresse, telefonnummer

Kilde: Forhandleren du har besøgt

Behandlingsgrundlag: Artikel 6, stk. 1 litra f – vores interesse i at forbedre forretningen ift. hensynet til den registreredes frihedsrettigheder

Videregivelse*: Internt i koncernen og databehandler AG analytics

Opbevaring: Slettes efter 12 mdr.

 

Formål: At eventuelt sende dig markedsføringsmateriale, såfremt du har samtykket til dette

Kategori: Almindelige personoplysninger: navn, e-mailadresse, telefonnummer

Kilde: Forhandleren du har besøgt

Behandlingsgrundlag: Artikel 6, stk. 1 litra f

Videregivelse*: Internt i koncernen

Opbevaring: Slettes efter 3 mdr. når det ikke har været brugt i 12 mdr.

 

Nyhedsbrev

Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet via vores hjemmeside eller ved samtykke i anden behandlingsaktivitet

Formål: At eventuelt sende dig markedsføringsmateriale, såfremt du har samtykket til dette

Kategori: Almindelige personoplysninger: navn, e-mailadresse, telefonnummer

Kilde: Forhandleren du har besøgt

Behandlingsgrundlag: Artikel 6, stk. 1 litra f

Videregivelse*: Internt i koncernen

Opbevaring: Slettes efter 3 mdr. når det ikke har været brugt i 12 mdr.

 

Kundehenvendelser

Når du henvender dig til os eller forhandleren for support, tilkøb, reklamation etc.

Formål: At kunne supportere eller informere dig eller forhandleren du har henvendt dig gennem

Kategori: Almindelige personoplysninger: navn, e-mailadresse, registrerings- og stelnummer

Følsomme personoplysninger:

Helbedresoplysninger (hvis du har afgivet sådanne)

Kilde: Forhandleren du har besøgt, dig eller offentlige myndigheder

Behandlingsgrundlag: Almindelige oplysninger: Artikel 6, stk. 1 litra b

Følsomme oplysninger: Artikel 6, stk. 1 litra a

Videregivelse*: Internt i koncernen og til producenten ved behov læs mere her.       

Opbevaring: Slettes efter 12 mdr. eller når bilen omregistreres

 *Se mere om videregivelse her.

Statistikker   

Der udarbejdes statistikker i forbindelse med ovenstående processer, de statistikker der indeholder almindelig persondata, for at kunne forbedre kundeoplevelsen i vores forretninger og online. Vi anonymiserer eller sletter persondata, så snart de ikke er relevant for statistikkerne. Statistikkerne udarbejdes med behandlingshjemlen i artikel 6, stk. 1 litra f, og interessen der forfølges er, at kunne forbedre vores forretning samt at kunne vurdere performance hos forhandlere/værksteder.

Videregivelse

K.W. Bruun Import A/S er en del af Interdan Bil A/S, der er moderselskab for en række bilimportørselskaber, leasingselskaber m.v. i Interdan koncernen hvor flere tværgående forretningsområder er placeret, herunder bl.a. IT og bogholderi. Dine data deles derfor i nødvendigt omfang internt i Interdan koncernen. Dine data deles udelukkende for at forfølge ovenstående formål eller understøtte denne. Dine bildata deles med alle autoriserede forhandlere og værksteder, for at du som kunde kan henvende dig på et hvilket som helst autoriseret værksted og få den bedste service. Vi videregiver i øvrigt dine data på foranledning fra myndigheder, samt i de sammenhæng vi er forpligtet hertil af lovgivningen f.eks. til SKAT ved ind- eller omregistrering af bil.

Vi benytter os af en række databehandlere, for at forfølge de angivne formål. Databehandlerne kan få adgang til dine data. Der er indgået databehandleraftaler med alle databehandlere således at dine data behandles efter vores instruks. Du kan se en liste over databehandlere her.

Dine data videregives i øvrigt til Producenten Group PSA, se mere om producentens behandling af dine persondata her.

Dine rettigheder

Herunder kan du læse om dine rettigheder. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os via gdpr@citroen.dk.

Ret til indsigt: Du har ret til at se de personoplysninger, vi behandler om dig samt få en række oplysninger om behandlingen. I nogle situationer vil vi have brug for din hjælp.

Ret til berigtigelse: Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig selv.

Ret til sletning: I nogle tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling: Du har ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Ret til indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Ret til dataportabilitet: Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden.

Ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse: Du har ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse udelukkende baseret på automatisk behandling, herunder profilering.

Klage til Datatilsynet: Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er uenig i vores behandling af dine personoplysninger på. Du kan læse mere om, hvordan du klager og finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Du kan læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk.

PSA Automobiles behandling af persondata

Producenten for Citroën - PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, France, behandler dine personoplysninger som selvstændig dataansvarlig, og du kan herunder læse om producentens persondatapolitik.

Hvilke oplysninger behandler producenten?

Producenten modtager dit navn, adresse, evt. telefonnummer og e-mail, bilregistreringsnummer og stelnummer sammen med andre bildata. Dette er f.eks. data vedr. garantireparationer eller andre tekniske oplysninger om din bil.

Producentens formål og retlig grundlag

Producentens formål er b.an. følgende:

Håndtering af alle aspekter vedr. garantiforpligtelserne på din bil

Yde support til forhandlerne og importøren (os) i spørgsmål, klager og andre emner i relation til din bil

Yde støtte til forhandlerne og importøren (os) i håndtering af (tekniske) spørgsmål om en specifik reparationsudførelse eller om en konkret fejlfunktionsanalyse (Event Data Recorder / i køretøjs- eller telediagnostik)

Yde forhandlere og importører support til soft- og hardwareopdateringer til dit køretøj

Administration af forhandleraudits og dokumentkontrol

Formidle levering af vejhjælpstjenester

Pre-registrering til My-Citroën programmet og -tjenesterne

Til andre formål af legitim interesse for producenten eller for en 3. part ifølge GDPR lovgivningen Art. 6 (1) 1 f), med mindre du gør brug af din rettighed til at gøre indsigelse (Art.21 (1))

At udføre markedsundersøgelser og forbrugerundersøgelser for at modtage feedback relateret til produkter og tjenester (f.eks. Kundetilfredshedsundersøgelser, produkt- eller servicekvalitetsundersøgelser)

Sikre forbedring af produkter og tjenester, kvalitetsforbedringer, feltkampagner, fortsat produktudvikling (information om slid, diagnose og reparation), også i forbindelse med Quality Control / Quality Assurance

Hvor lang tid opbevarer producenten dine personlige oplysninger?

Producenten gemmer dine personoplysninger i ti år.

Hvordan producenten beskytter dine data, og hvem dine data videregives til

For at understøtte producentens administration af ovenstående formål videregives dine data til respektive it-tjenesteudbydere:

Capgemini (Capgemini Technology Services, 5/7 rue Frédéric Clavel - 92287 Suresnes Cedex - Frankrig), som bruger andre underdatabehandlere, der er beliggende uden for EU. Der er derfor iværksat passende sikkerhedsforanstaltninger, som i dette tilfælde er respektive bindende forretningsregler (BCR). Følg dette link for at få en kopi: https://www.capgemini.com/resources/capgemini-binding-corporate-rules/

Atos (Atos SE, River Ouest, 80 Quai Voltaire, 95877 BEZONS CEDEX, Frankrig) som bruger andre underdatabehandlere, der er beliggende uden for EU. Der er derfor iværksat passende sikkerhedsforanstaltninger, som i dette tilfælde er respektive bindende forretningsregler (BCR). Følg dette link for at få en kopi: https://atos.net/content/dam/global/documents/atos-binding-corporate-rules.pdf

IBM GBS Frankrig, 17 Avenue de l'Europe, 92275 Bois-Colombes, Frankrig

Salesforce (Salesforce.com EMEA Limited, Village 9, Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, EC2N 4AY, England)

Fair Computersystemer, Ostendstr. 132, 90482 Nürnberg, Tyskland

ARC EUROPE SA, 2 Avenue des Olympiades, 1140 Bruxelles, BELGIEN

Dine rettigheder

Dine rettigheder er de samme som nævnt herover. Hvis du vil gøre brug af dem hos producenten, så kontakt os via gdpr@citroen.dk. Det er dog vigtigt, at du nævner, at du ønsker at gøre brug af dine rettigheder hos producenten.

 

Top