Se indholdet

FORBRUGS- OG EMISSIONSTAL (1) UNDER REELLE KØRSELSFORHOLD

For at sikre bedre oplysning af kunderne giver Citroën, der er en del af STELLANTIS-koncernen, adgang til uafhængige og certificerede målinger af brændstofforbrug og emission under reelle kørselsforhold. Stellantis har indgået partnerskab med organisationen Transport & Environment (2) og sammenslutningen France Nature Environnement (3).  

Sammen har de fastlagt en testprotokol for måling af brændstofforbrug og emission under reelle kørselsforhold, der er godkendt af certificeringsbureauet Bureau Veritas (4).

 

MÅLING AF BRÆNDSTOFFORBRUGET UNDER REELLE KØRSELSFORHOLD

Din bils brændstofforbrug og emissionstal (1) under reelle kørselsforhold

Ifølge testprotokollen måles det reelle brændstofforbrug og emissionsniveau på en 92,3 km lang rute, der omfatter både by-, landevejs- og motorvejskørsel.

De testede biler kører på offentlige veje med normale trafikforhold og medbringer både passagerer og bagage. 

Aktivering af klima- eller varmeanlægget indgår også i proceduren. De valgte veje har niveauforskelle, der er repræsentative for reelle kørselsforhold (5)

På denne måde kan Citroën, som er en del af STELLANTIS-koncernen, sikre sine kunder mere transparente oplysninger.

 

(1) Udledning af kvælstofilter (NOx) og antal partikler (PN)

(2) Transport & Environment: Europæisk miljøforening specialiseret i etablering af en bæredygtig transportpolitik

(3) France Nature Environnement: Fransk sammenslutning af natur- og miljøbeskyttelsesforeninger

(4) Bureau Veritas: Internationalt certificeringsbureau, der udfører kontroleftersyn, certificering og laboratorietests.

(5) De oplyste værdier, der ikke må forveksles med brændstofforbruget oplyst i EU typegodkendelserne (eneste officielle værdier), er baseret på en testprotokol, der ikke er EU-harmoniseret. Værdierne kan derfor kun betragtes som generelle retningslinjer, og er udelukkende vejledende. Testprotokollen kan ses på STELLANTIS-koncernens website: www.groupe-stellantis.com. For at kunne sammenligne en ny personbils brændstofforbrug og CO2 emissionsværdier ud fra en harmoniseret EU testprotokol, skal man anvende de officielle værdier for brændstofforbrug og CO2 emission. For yderligere oplysninger henvises der til  https://www.carlabelling.ademe.fr/