[cle1: REDIRECTION_DANS Lang:da] [cle1: SECONDES Lang:da]
C Adv. Comfort

Citroën Advanced Comfort®

Efterhånden som kundernes forventninger til bilerne og brugen af dem har udviklet sig, har begrebet komfort ændret sig, så det i dag spænder meget vidt fra affjedring til kabine med masser af lys, ergonomisk indretning og internetadgang. Derfor lancerer Citroën nu begrebet ”Citroën Advanced Comfort®”, som er udtryk for en tilgang til begrebet komfort ud fra en helhedsbetragtning.

I næsten et århundrede har begrebet komfort været tæt knyttet til Citroën, og det i en grad, så Citroën komfort er blevet et begreb og en kerneværdi på linje med design og nyttig teknologi.

Efterhånden som kundernes forventninger til bilerne og brugen af dem har udviklet sig, har begrebet komfort ændret sig, så det i dag spænder meget vidt fra affjedring til kabine med masser af lys, ergonomisk indretning og internetadgang. Derfor lancerer Citroën nu begrebet ”Citroën Advanced Comfort®”, som C4 Picasso illustrerer elementer af, og prototypen ”Citroën Advanced Comfort® Lab” som en kørende prototype for afprøvning af nogle de nye teknologier som f.eks. støddæmpere med hydraulisk stop, ny type sæder og en ny metode til svejsning af karrosseriet.

Programmet er udtryk for en tilgang til begrebet komfort ud fra en helhedsbetragtning med en lang række elementer såsom dæmpning af karrosseriets bevægelser, lyd- og støjniveau samt sæder, lysindfald i kabinen, ergonomisk og fleksibel indretning og meget mere, som alt sammen bidrager til at brugerne af bilen oplever den som komfortabel. ”Citroën Advanced Comfort®” inddrager alle disse parametre under udviklingen af bilerne, og det passer fint til mærkets løfte om ”Be different, feel good” om at finde nyskabende løsninger for at forbedre komforten for både fører og passagerer. Ikke alene skal Citroën modeller være mere komfortable end konkurrenterne, Citroën modeller skal også stå for en ganske særlig og mærkespecifik komfort, som skal kunne genfindes i alle Citroën modeller fra den billigste til den dyreste.

Fire hovedmål for ”Citroën Advanced Comfort®”

Programmet skal

• reducere udefra kommende påvirkninger der forstyrrer fører og passagerer, såsom vibrationer fra ujævn vej eller støj, for at opnå optimal kørekomfort.
• gøre det mere behageligt at opholde sig i bilen takket være god rummelighed, gennemtænkt indretning af kabinen og praktiske fralægningsrum.
• lette brugen af bilen og dens udstyr via intuitiv teknologi, assistancesystemer der gør en forskel i den daglige brug samt it-teknologi, der giver et kontinuerligt samspil mellem bil og brugere, både før under og efter kørslen.
• sikre en uanstrengt og stressfri kørsel af bilen for føreren, f.eks. ved at begrænse visningen af informationer til dem føreren virkelig har brug for, og ved at skabe en afslappende atmosfære i kabinen.


”Citroën Advanced Comfort®” programmet tager afsæt i kundernes forventninger og skal anvendes i alle udviklingsfaser af Citroën modellerne, både den designmæssige og teknologiske udvikling.

Elementer af programmet kommer til udtryk i de nuværende modeller og vil være en hjørnesten i udviklingen af de fremtidige modeller.

 

Citroën C4 Picasso som illustration

Citroën C4 Picasso illustrerer elementer af hvad programmet ”Citroën Advanced Comfort” betyder for komforten for fører og passagerer.

1) Kørekomfort … C4 Picasso er bygget på EMP2 platformen og byder på høj kørekomfort takket være den særlige afstemning af undervognen. De lodret placerede støddæmpere ved bagakslen bidrager til at eliminere ujævnheder i vejen, ligesom de ergonomisk formede sæder i omhyggeligt udvalgte materialer. Forsædepassageren kan endvidere nyde godt af lounge-optionen med elektrisk justerbar lægstøtte. Hertil kommer en omhyggelig støjdæmpning af kabinen bl.a. takket være særlige ophæng ved bagbroen.

2) I forhold til sine ydre mål er C4 Picasso meget rummelig både i kabinen og i bagagerummet. Der er individuelle sæder ved alle pladser i kabinen, som også udmærker sig ved sine muligheder for fleksibel indretning samt mange og praktiske fralægningsrum.

3) C4 Picasso er nem og ukompliceret i brug takket være sit moderne udstyr. Den kan leveres med nøglefri adgang og start og nu også med håndfri åbning af den elektriske bagklap, idet man blot skal lave en bevægelse med den ene fod under bagkofangeren for at åbne klappen.

4) For at gøre kørslen for føreren af bilen mindre stressende, kan C4 Picasso leveres med en række assistance-systemer, som er både nyttige og enkle at bruge. Som eksempler kan nævnes hill-holder, halvautomatisk parkering med Park Assist eller automatisk styring af det lange lys. Hertil kommer muligheden for bl.a. vejstribe- og blindvinkelalarm, som hjælper føreren til at slappe af og til at skærpe opmærksomheden i kritiske situationer.
Instrumentbordet er jo konstrueret med en 7” trykfølsom skærm og en 12” HD skærm, og denne opbygning giver bedre overblik og mulighed for at prioritere informationerne til føreren. Et yderligere meget væsentligt element i oplevelsen af komforten er det store rudeareal, som giver masser af lys og luft i kabinen.

 

Citroën Advanced Comfort® Lab … effektiv eliminering af støj og vibrationer

Som ovenfor nævnt er der mange aspekter af begrebet komfort. I prototypen ”Citroën Advanced Comfort® Lab” er udviklingsarbejdet fokuseret på at filtrere vejens ujævnheder og på at demonstrere nye teknologiske løsninger.

Når en bil kører på en ujævn vej, forplanter ujævnhederne fra vejen sig til kabinen i tre tempi:

a) Selve affjedringen
b) Overførslen af vibrationer til karrosseriet
c) Overførslen af vibrationerne til passagererne via sæderne


I prototypen præsenteres tre løsninger, en for hvert punkt, som kraftigt reducerer de vibrationer, agererne oplever og dermed forbedrer kørekomforten. Der er udtaget over 30 patenter på disse teknologier, som er udviklet for både økonomisk og industrielt at kunne anvendes i hele Citroëns modelprogram.


a) Affjedring med støddæmpere med hydraulisk stop med progressiv virkning
Citroëns ekspertise inden for undervogn og affjedring er velkendt. Affjedringskomfort er en af mærkets kerneværdier, og med tiden har kunderne taget Citroëns unikke komfort til sig. Det er udgangspunktet for ingeniørernes udvikling af en ny affjedring, som både skal forbedre filtreringen af ujævnheder og samtidig være typisk Citroën.

Konstruktionen er enkel, men med et imponerende resultat. En traditionel affjedring er opbygget med en støddæmper, en fjeder og et mekanisk stop. Det nye Citroën system tilfører to hydrauliske stop – et stop for udspænding og et for sammenpresning. Affjedringen arbejder i to tempi afhængig af forholdene:
Ved en lille sammenpresning og udspænding, kontrollerer fjeder og støddæmper tilsammen de lodrette bevægelser uden brug af de hydrauliske stop. Men takket være monteringen af disse stop har ingeniørerne kunnet sikre en stor fjedervandring, hvilket giver en fornemmelse af ”flyvende tæppe” hvor man nærmest flyver henover ujævnhederne.

Ved større sammenpresning og udspænding arbejder fjeder og støddæmper sammen med de hydrauliske stop, henholdsvis stop for sammenpresning og stop for udspænding, hvilket medfører at bevægelsen dæmpes på en progressiv måde og at et brat stop undgås. Et traditionelt mekanisk stop absorberer en del af energien, men returnerer også en del af den, hvorimod et hydraulisk stop absorberer energien og fordeler den.

Takket være denne løsning kan fremtidens Citroën modeller tilbyde en helt unik og mærkespecifik komfort, og det på hele modelprogrammet, fra den mindste til den største model.
Der er udtaget 20 patenter på den nye affjedring.


b) Ny svejsemetode til karrosseriet
Når selve affjedringen har løftet sin del af opgaven, forplanter vibrationerne fra ujævnhederne i vejen sig til karrosseriet, men ved at anvende en særlig form for limning af karrosseriet og dermed øge karrosseristivheden kan disse vibrationer reduceres markant. Den særlige metode med at lime karrosseriet sammen, undtagen i svejse-punkterne, giver mange fordele:

Først og fremmest øges karrosseristivheden med godt 20 %, hvilket bidrager til at isolere kabinen for udefra kommende vibrationer. Jo stivere et karrosseri, desto bedre filtrering af vibrationer og desto bedre komfort. En yderligere fordel er, at karrosseristivheden forbedres uden at vægten øges. Samtidig kan antallet af svejsepunkter reduceres og dermed omkostningerne.


c) Sæder inspireret af sengefabrikanterne
Sæderne udgør jo den største kontaktflade mellem bil og passagerer, og de giver både visuelt og fysisk det første indtryk af komforten i bilen. Ud over at støtte kroppen bidrager sæderne naturligvis også til at absorbere vibrationer fra karrosseriet og ujævnheder i vejen.

Udviklingen af et bilsæde består både af design, så sædet følger ryggen bedst muligt og giver en god siddestilling, og af materialevalg. Sædeskummet kan have forskellig tæthed og hårdhed og udvælges ud fra funktionen i den pågældende del af sædet, dvs. om det er støtte eller dæmpning. For at forbedre sædekomforten har Citroën set nærmere på helt andre brancher, herunder specielt fremstillingen af senge, hvor man arbejder med begrebet ”form memory”. Takket være anvendelsen af flere lag af specifikke materialer (polyurethan skum m.m) har Citroën udviklet sæder som tilpasser sig passagernes bygning og som for bilindustrien byder på en hidtil uset komfort. Takket være de særlige materialer genfinder sæderne deres oprindelige form efter brug.

….

Støddæmpere med hydraulisk stop, ny metode til svejsning af karrosseri og innovative sæder er tre nye teknologier, som udgør et stort fremskridt i filtreringen af vibrationer fra ujævnheder i vejen.


Som nævnt er der i udviklingen af disse teknologier lagt vægt på, at de kan bruges i hele model-programmet. Det er Citroëns ambition at kunne tilbyde en helt unik komfort, både med hensyn til kørekomfort og inden for de andre aspekter af komfortbegrebet. Fremtidens Citroën modeller vil kort sagt sætte nye standarder for komfort.

Top