[cle1: REDIRECTION_DANS Lang:da] [cle1: SECONDES Lang:da]
3F farver_Braendstofsmarkninger

NY MÆRKNING

3 SYMBOLER, 3 FARVER

Det er let at skelne mellem brændstoftyperne, da de er afmærket med forskellige symboler og farver: • Benzin har en cirkel omkring brændstofnavnet. • Diesel symboliseres med en firkant. • Symbolet for de gasformige brændstoftyper er rudeformet. Benzin vises med kolde farver (turkis eller grøn), diesel med varme farver (gul eller orange) og gasserne er blå.

NYE BRÆNDSTOFNAVNE

Med de nye navne er det nemmere for bilisterne at finde frem til det brændstof, der passer til deres bil.

BENZIN
Braendstofsmarkninger

Kører din bil på benzin? Så begynder brændstofnavnet med bogstavet E og efterfølges af et tal, der svarer til det maks. tilladte indhold af biobrændstof (ethanol).
Blyfri 95 eller 98 kaldes nu E5, da det indeholder op til 5% bioethanol, SP95 E10 hedder fortsat E10 og super-ethanol er blevet til E85.

DIESEL
Braendstofsmarkninger

Hvis din bil kører på diesel, begynder brændstofnavnet med bogstavet B, efterfulgt af et tal, der svarer til det maks. tilladte indhold af biobrændstof baseret på vegetabilske eller animalske olier:

  • Standard diesel hedder nu B7 og den nye dieseltype, der kan indeholde op til 10% biobrændstof hedder B10. 
  • Syntetisk diesel har fået betegnelsen XLT.
GASFORMIGT BRÆNDSTOF
Braendstofsmarkninger

De gasformige brændstoffer har fået helt nye navne: Brint betegnes H2, og alle andre gasformige brændstoffer får engelske forkortelser.

  • Flydende gas hedder LPG.
  • Komprimeret naturgas kaldes CNG.
  • Flydende naturgas betegnes LNG.

CITROËN OG DE NYE BRÆNDSTOFNAVNE

De nye mærkning ses allerede nu på tankstationerne. Den indføres også gradvist i instruktionsbøger og servicehæfter og på mærkaterne på tankklappen på vores nye biler på det europæiske marked. 

Top