[cle1: REDIRECTION_DANS Lang:da] [cle1: SECONDES Lang:da]
824x650_philippe-varin-and-ping-xu.gif

PSA Peugeot Citroën annoncerer en række vigtige projekter

Ping Xu og Philippe Varin

I forbindelse med fremlæggelsen af de økonomiske resultater for 2013 har PSA Peugeot Citroën annonceret en række vigtige projekter for videreudvikling af koncernen

I 2013 har PSA Peugeot Citroën fortsat arbejdet med at genoprette konkurrenceevnen og fremtidssikre koncernen, og det i en situation hvor bilsalget i Europa faldt med 2 %.

  • Strategien om yderligere at differentiere sine mærkers identitet og positionering i markedet er blevet iværksat med lanceringen af Peugeot 2008, 308, 208 GTi og XY, 301 og Citroën C4 Picasso og Grand C4 Picasso, C4 L, C-Elysée og DS3 Cabrio.
  • Omorganiseringen af produktions- og salgsaktiviteter har medført fratrædelse med særlige støtteordninger for 2.250 ansatte. Desuden har indgåelsen i 2013 af en ny samarbejdsaftale med de faglige organisationer i Frankrig banet vejen for at styrke koncernens konkurrenceevne i Europa og fastholde en væsentlig produktion i Frankrig.   
  • Koncernens salg på markeder uden for Europa udgør nu 42 % af koncernens samlede salg, og der har været stor fremgang i Kina. Hermed er koncernen godt på vej til at gennemføre sin målsætning om, at   50 % af salget skal ligge på markeder uden for Europa i 2015.
  • Samarbejdet med GM om fælles indkøb og fælles produktion af tre modeller i Europa tager form.  


PSA Peugeot Citroën er klar til en ny offensiv og har annonceret fire store projekter (1), som vil få afgørende indflydelse på koncernens videre udvikling:   

  • Udbygning af samarbejdet om produktion og salg med Dongfeng (2)
  • Udvidelse af kapitalen med 3 mia. euro (2)
  • Fornyelse af en låneaftale på 2,7 mia. euro
  • Samarbejde mellem koncernens bank Banque PSA Finance og den europæiske storbank Santander
  1. Projekterne skal endeligt godkendes og vedtages i løbet af de næste par måneder
  2. se nedenfor

Resultaterne for 2013

Omsætningen for koncernen i 2013 blev på 54,1 mia. euro, hvilket er en nedgang på 2,4 %. Omsætningen for bilaktiviteterne alene var 36,5 mia. euro med en nedgang på 4,8 %.
Det løbende operative resultat for koncernen blev  – 177 mio. euro og for bilaktiviteterne – 1.042 mio. euro. Forbruget af cash er kraftigt reduceret, og det operative cash flow  er nu – 426 mio. euro mod 3 mia. euro i 2012.
Gælden pr. 31. dec. 2013 var 4.148 mio. euro.


Topchefen for koncernen PSA Peugeot Citroën, Philippe Varin, udtaler i forbindelse med fremlæggelsen af resultaterne:
”Vi har gennemlevet nogle år, som har været særdeles vanskelige for bilindustrien i Europa, og som har forværret koncernens udfordring med en for høj koncentration af salget på det europæiske marked. Vi har målrettet   gennemført en række vanskelige, men nødvendige, tiltag for at omorganisere vore aktiviteter. Vi kan nu se de første tegn på, at denne indsats bærer frugt. Lanceringen af nye modeller i meget vigtige bilklasser er blevet en succes og overgår deres målsætning. Samtidig er salget på markederne uden for Europa fortsat gået frem, og vi kan specielt glæde os over fremgangen i Kina.
Takket være en helt ekstraordinær mobilisering har det været muligt at skabe grundlaget for fornyet fremgang i Europa og en rentabel vækst for koncernen.
De fire store projekter, som vi netop har annonceret, tilfører ny kraft til koncernen og dens ambitiøse projekt for produktion og salg samt de nødvendige økonomiske ressourcer”.  


Forecast for 2014

I Europa forventer koncernen, at bilsalget vil vokse med 2 %. Uden for Europa forventes det at vokse med godt   10 % i Kina, og at falde med 2 % i Sydamerika, mens markedet i Rusland forventes at blive på samme niveau som 2013.


Udbygning af samarbejdet med Dongfeng Motor

Samtidig med indsatsen for at forbedre resultaterne i Europa, er det afgørende at accelerere salget på markederne uden for Europa.
I de kommende år vil to tredjedele af væksten i verdens bilsalg ligge i Kina og i Asien. I 20 år har Dongfeng været en nær samarbejdspartner på det kinesiske marked, og takket være dette samarbejde er salget fordoblet fra 2009 til 2013.
Samarbejdet med Dongfeng er nu styrket yderligere, for at koncernen kan spille en betydelig rolle på det kinesiske og asiatiske marked med det formål at tredoble vores salg i 2020, dvs. at øge det årlige salg fra 550.000 biler i dag til 1,5 million biler. Hver eneste bil, koncernen sælger i Kina, indbringer royalties som bidrager til de fremtidige investeringer.

Kapitaludvidelse og styrkelse af koncernledelsen

Kapitaludvidelsen på 3 mia. euro sker for at styrke koncernens økonomiske position, nedbringe gælden og investere i nye teknologier og nye modeller.

Det betyder, at koncernen får tre hovedaktionærer med samme størrelse aktiepost i koncernen:  Peugeot familien, den franske stat og Dongfeng. De bliver ligeligt repræsenteret i koncernens ledende organer og kan dermed sikre koncernen dens uafhængighed.

Top